Dizolvarea unei firme

Dizolvarea unei firme are, de cele mai multe ori, atat repercusiuni financiare, cat si emotionale, asupra actionarilor ei, fiind o etapa din cadrul procesului de incetare a personalitatii juridice a acesteia.

Cauze dizolvare firma :

– nerealizarea obiectului de activitate al societatii;

– declararea nulitatii societatii;

– hotararea adunarii generale;

– hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice;

– intrarea in insolventa a societatii;

– alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

In functie de mai multi factori, actul de dizolvare al unei firme poate fi:

Dizolvarea firmei de drept

Legea nr. 31/1990 reglementeaza dizolvarea de drept a societatii comerciale in cazul expirarii termenului stabilit pentru durata societatii comerciale. Dizolvarea de drept a unei societati comerciale cu raspundere limitata impuneĀ  parcurgerea urmatoarelor etape:

– inregistrarea cererii de dizolvare a societatii comerciale, conform hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, prin care se ia act de dizolvarea de drept a societatii comerciale ca urmare a expirarii duratei de functionare ;

– inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale impreuna cu o serie de documente, printre care si cele care releva situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/ actionari;

Dizolvarea firmei prin vointa asociatilor

Societatea comerciala se poate dizolva inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, prin vointa asociatilor, manifestata in cadrul Adunarii generale.

Inregistrarea la Registrul Comertului a mentiunii privind dizolvarea voluntara incumba mai multi pasi procedurali:

– inregistrarea cererii de dizolvare si lichidare, insotita de Hotararea asociatilor de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii, luata cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv;

– inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale, insotita de situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri.

In cazul in care toti asociatii convin asupra impartirii activului nu este necesara interventia unui lichidator.
In lipsa acordului asociatilor cu privire la impartirea bunurilor este necesara parcurgerea unei etape suplimentare, numita procedura de lichidare a societatii, insotita de interventia unui lichidator.

Dizolvare firma pe cale judecatoreasca

Potrivit legii, oricare asociat se poate adresa tribunalului, pentru motive temeinice, solicitand dizolvarea societatii comerciale. Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Lichidarea firma

Lichidarea societatii comerciale, ca urmare a dizolvarii ei, se face, in principal, in interesul asociatilor. Dupa terminarea operatiunilor de repartizare a activului net intre asociati, procedura lichidarii societatii comerciale este incheiata.

Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

Articol oferit de www.avocat-firme.info

Comentariile sunt inchise