Obtinere autorizatie de mediu – Selcolect SRL

Autorizatia de Mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune / conform prevederilor art.2 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Lipsa Autorizatiei de Mediu se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei.

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfasurarea activitatilor existente, cât si pentru începerea activitatilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului este conform Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Procedura de emitere a autorizatiei de mediu este reglementata de urmatoarele acte normative:

 1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;
 2. H.G. nr.1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor;
 3. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
 4. OUG nr.152/2005privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
 5. Legea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sunteti obligat sa obtineti autorizatia de mediu atunci cånd începeti o activitate, doar ca procedurile de emitere ale acestor autorizatii difera în functie de impactul pe care activitatea dumneavoastra îl va avea asupra mediului înconjurator.

Astfel, exista trei tipuri de activitati, clasificate în functie de impactul pe care acestea îl au asupra mediului:

1. Activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei de mediu. În general, în cazul în care activitatea dumneavoastra se încadreaza aici, va trebui sa dati o declaratie pe proprie raspundere;

2. Activitati cu impact redus asupra mediului, pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu. În cazul în care activitatea dumneavoastra se încadreaza aici, va trebui sa depuneti o fisa de prezentare a activitatii;

3. Activitati cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care exista o procedura speciala de autorizare, spre deosebire de procedura prezentata mai sus. Pentru aceste activitati va fi necesara efectuarea unui bilant de mediu.

Exista tabele în care sunt trecute activitatile care se încadreaza în cele trei categorii de mai sus.

Pentru ca încadrarea activitatii dumneavoastra, ca daunatoare mediului sau nu, sa fie corecta va trebui facuta o prezentare detaliata, dar succinta a activitatii pe care aveti de gånd sa o începeti. Astfel, în functie de declaratia pe proprie raspundere, respectiv de prezentare a activitatii dumneavoastra se va decide în ce masura activitatea dumneavoastra este daunatoare mediului.

Pentru a putea obtine autorizatia de mediu, va trebui sa parcurgeti mai multi pasi. Primul pas va fi sa mergeti la Biroul unic si sa depuneti cererea de înregistrare în care veti trece atåt datele de identificare a sediului social, cåt si activitatile pe care urmeaza sa le întreprindeti. De retinut este ca atunci cånd treceti activitatile va trebui sa le treceti conform nomenclatorului CAEN.

Documente solicitate pentru obtinerea autorizatiei

Va mai trebui sa depuneti, de asemenea, urmatoarele acte:

• autorizatia de mediu valabila sau copie de pe adresa de solicitare a autorizatiei de mediu la inspectoratul teritorial de protectia mediului, daca acestea exista;

• declaratia pe proprie raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 – pct. I, pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel mentionate în anexa nr. 4.1;

• fisa de prezentare a activitatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4, pentru activitatile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel mentionate în anexa nr. 4.1;

• planul de situatie si planul de încadrare în zona al obiectivului;

• dovada achitarii tarifului si taxei aferente analizei documentatiei.

Societatea Comerciala SELCOLECT SRL ( www.selcolect.ro ) este calificata pentru realizarea serviciilor suport privind obligatiile de mediu pe care societatea Dvs. le are ca generator de deseuri din propria activitate, sau colector / reciclator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Obligatiile de mediu se stabilesc de catre specialisti in gestionarea deseurilor, pentru fiecare categorie de deseu generat si / sau colectat / transportat, in concordanta cu obiectul de activitate cod CAEN al firmei Dvs.

Servicii oferite de Selcolect SRL:

 • Organizarea gestiunii deseurilor generate pe amplasament
 • Organizarea interna privind colectarea separata a deseurilor generate
 • Incadrarea deseurilor generate conform listei nationale a deseurilor
 • Intocmirea listei deseurilor generate
 • Elaborarea si completarea registrului de evidenta a deseurilor generate
 • Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor catre Agentia de Mediu
 • Evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje generate
 • Identificarea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu
 • Calculul contributiilor , transmiterea si depunerea declaratiilor la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Reprezentarea firmei in relatile cu Garda de Mediu, Politia Locala / Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate
 • Intocmirea documentatiei necesare pentru conformarea cu prevederile legale de mediu si de gestiunea deseurilor
 • Elaborarea Planului de Masuri pentru combaterea poluarilor accidentale pe amplasament
 • Instruirea periodica a angajatilor privind aspectele de mediu si constientizarea acestora privind colectarea separata a deseurilor
 • Elaborarea planului pentru Prevenirea si minimizarea generarii deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje
 • Elaborarea de Instructiuni de lucru / Proceduri proprii pe amplasament pentru colectarea separata a deseurilor
 • Consultanta de mediu
 • Consultanta in domeniul Managementul Deseurilor conform prevederilor inscrise in Legea 211/2011 si legile subsecvente
 • Externalizarea serviciului de Protectia Mediului
 • Externalizarea serviciului de Gestiune a Deseurilor generate

Alte activitati: Gestiunea deseurilor, Evidenta deseurilor, Legea mediului, Agentia mediului, Garda de mediu, Autorizatie mediu, Avize de mediu, Fondul pentru mediu, Ape uzate, Management mediu, Consultanta de mediu, Legea 211 din 2011.

Comentariile sunt inchise